Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του

17/07/2020