Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αγωγών αποχετεύσεως και όμβριων υδάτων στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

30/07/2020