Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αγωγών αποχετεύσεως και όμβριων υδάτων στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

30/07/2020