Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

01/10/2020