Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τρία έτη.

27/11/2020