Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τρία έτη

07/12/2020