Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αγωγών αποχετεύσεως και όμβριων υδάτων στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

10/03/2021