Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού CoVID-19

10/03/2021