Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027

19/03/2021