Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ματαίωση της Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημ

22/03/2021