Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Επαναπρόκηρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγε

24/03/2021