Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ-Health) του Υπουργείου Υγείας 4/2021

16/04/2021