Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL A.E.-«ΝΟΜΟΣ» ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, για τη χορήγηση πρόσβασης σε νομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου

16/07/2021