Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων, την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων

19/07/2021