Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022

Ματαίωση της αριθμ. 45374/19-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων, την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων

26/07/2021