Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17 του Υπουργείου Υγείας (Διακήρυξη 12/2021)

03/09/2021