Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του

25/11/2021