Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου υγεί

10/12/2021