Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού CoVID-19 ως προς την Ομάδα Α

20/12/2021