Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17 με αρ. διακήρυξης 13/2021.

20/12/2021