Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.22999/21-4-2022 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτή τροποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.25310/06-5-2022 υπουργική απόφαση

30/06/2022