Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.42419/20-07-2022 υπουργικής απόφασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία–Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύνα

07/09/2022