Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 59484/20-10-2022 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

15/12/2022