Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ορθή Επανάληψη-Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.59484/20-10-2022 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

20/12/2022