Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.59484/20-10-2022 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπαίθρου

11/01/2023