Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.58412/06-11-2023 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

19/02/2024