Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ 77951/12-10-2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ - Κ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ - Π.Ι., Γενικά Νοσοκομεία – Κ.Υ. άγονων και νησιωτικών περιοχών

02/12/2015