Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ 77951/12-10-2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία, Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας άγονων & νησιωτικών περιοχών.

18/12/2015