Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ4γ/Γ. Π. οικ.16743/27-02-2018 προκήρυξης για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατ

07/03/2018