Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ4γ/Γ. Π. οικ.16743/27-02-2018 προκήρυξης για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ε

13/03/2018