Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.95505/07-12-2018 (ορθή επανάληψη) πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

30/01/2019