Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ. Π. οικ. 62807/05-09-2019 προκήρυξης για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

13/09/2019