Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.57856/21-9-2020 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περι

28/09/2020