Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.57856/21-09-2020 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.59740/28-9-2020 υπουργική απόφαση.

09/12/2020