Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Αγροτικοί Ιατροί

20/01/2011

Αρχεία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό γενικών ιατρών ΝΕΟ 2009 - (προσκομίζονται στο νοσοκομείο υποδοχής, προκειμένου να αναληφθεί υπηρεσία) Μέγεθος: 99 KB
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό ιατρών με θητεία ΝΕΟ 2009 - (προσκομίζονται στο νοσοκομείο υποδοχής, προκειμένου να αναληφθεί υπηρεσία) Μέγεθος: 101.5 KB
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ΝΕΟ 2009 - (προσκομίζονται στο νοσοκομείο υποδοχής, προκειμένου να αναληφθεί υπηρεσία) Μέγεθος: 100.6 KB
Κανονιστική Απόφαση Γ.Π.οικ. 8246/21-01-2009 Τρόπος , διαδικασία , καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κ.Υ. και Π.Ι. Μέγεθος: 153.9 KB
Προκήρυξη Κενών και Κενούμενων Θέσεων Κέντρων Υγείας - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων της 9/12/09 ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μέγεθος: 2 MB
Κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας-Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων 9/12/2009 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μέγεθος: 1.9 MB
Ανακοίνωση προς όλους τους υποψηφίους - σχετικά με προκήρυξη της 09-12-09 Μέγεθος: 267.1 KB
Συμπληρωματικός Πίνακας Κενών και Κενούμενων Θέσεων της Προκήρυξης 09-12-09 Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων 14-12-09 Μέγεθος: 412.2 KB
Ανακοίνωση προς όλους τους υποψηφίους της προκήρυξης 09-12-09 (16-12-09) Μέγεθος: 269.6 KB
Προσωρινά Αποτελέσματα Προκήρυξης Κ.Υ & Π.Ι. της 9-12-09 Μέγεθος: 2.1 MB
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη της 9-12-09 (11-2-2010) Μέγεθος: 236.3 KB
Ανακοίνωση σχετικά με οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη της 09-12-2009 Μέγεθος: 147.5 KB
Κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων 19-3-2010 Μέγεθος: 220.6 KB
Προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη της 19-3-2010 (28-4-2010) Μέγεθος: 184.3 KB
Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 19-3-10 Δημοσίευση 14-5-2010 Μέγεθος: 186.7 KB
Ανακοίνωση σχετικά με τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη της 19-3-2010 Μέγεθος: 50 KB
Προκήρυξη κενών θέσεων Κ.Υ.-Π.Ι. & πλοίων 10-6-2010 Μέγεθος: 195.8 KB
Απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικού ιατρού, υπόχρεου και με θητεία (11-6-2010) Δημοσίευση 11 Ιουνίου 2010 Μέγεθος: 93.2 KB
Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη της 10-6-2010 Δημοσίευση 13-7-2010 Μέγεθος: 215.7 KB
Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 10-6-2010 Δημοσίευση 27-7-2010 Μέγεθος: 216.5 KB
Αιτήσεις γενικού ιατρού (15-9-2010) Μέγεθος: 60.1 KB
Αιτήσεις υπόχρεου ιατρού (15-9-2010) Μέγεθος: 81.8 KB
Αιτήσεις ιατρού με θητεία (15-9-2010) Μέγεθος: 84.3 KB
Προκήρυξη για κενές και κενούμενες θέσεις Κ.Υ.-Π.Ι. και πλοίων 17-9-2010 Μέγεθος: 327.1 KB
Ανακοίνωση 22-9-2010 Μέγεθος: 92.3 KB
Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 17-9-10 Μέγεθος: 493.1 KB
Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων Αγροτικών που προέκυψε από την προκήρυξη της 17-9-10 Μέγεθος: 499.2 KB
Κενές και κενούμενες θέσεις Κ.Υ.-Π.Ι. και πλοίων 13-12-2010 Μέγεθος: 391.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμπληρωματικής Προκήρυξης_Κενές και κενούμενες θέσεις Κ.Υ.-Π.Ι. και πλοίων 13-12-2010 Μέγεθος: 683 KB
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13-12-2010 Μέγεθος: 208.5 KB
Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 13-12-10 (NEO 17-2-2011) Μέγεθος: 249.4 KB