Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.19894/31-3-2021 υπουργικής απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

20/05/2021