Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.19894/31-3-2021 υπουργικής απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

28/05/2021