Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.19894/31-3-2021 υπουργικής απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

09/06/2021