Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.43392/09-7-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία–Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρ

12/08/2021