Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων - Οριστικοί Πίνακες

17/05/2022

Παρακαλούμε όπως δείτε τους οριστικούς πίνακες εδώ.