Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)

31/05/2022

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία θέση εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.