Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Υπουργείο Εσωτερικών - Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

07/11/2022

Κεντρικό αρχείο

73404_signed.pdf Μέγεθος: 339.7 KB