Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Επαναπροκήρυξη της διακήρυξης 8/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (1) ατόμου για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας

12/07/2023