Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατριών (13) θέσεων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας - Διακήρυξη 7/2024

12/06/2024