Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης Διοικητή και Προέδρου του ΔΣ του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.ΑΤ.)

06/06/2019