Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

31/07/2019