Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση - πρόσκληση για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου στο Γραφείο Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

20/08/2019

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως και τις 30 Αυγούστου 2019