Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

04/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

Μεταφορτώστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκατριών (13) Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων.