Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κ. Υ. του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άρ. 17 παρ. 3 ΠΝΠ 11-3-2020 – ΦΕΚ Α΄ 55)

08/04/2020