Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων κατηγοριών ΔΕ-5, ΔΕ-6, ΥΕ-7, ΥΕ-8, ΥΕ-9 της αριθμ. Α1α/οικ.23495/08-04-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

29/04/2020