Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

20/07/2020

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 18/7/2020 και λήγει στις 3/8/2020 και ώρα 15.00.

Εκ της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων